Badnia kampanii reklamowych face to face dla każdego klienta      

W cenie wynajmu powierzchni reklamowych klient otrzymuje wyniki badań skuteczności realizowanej kampanii.

Badanie, na zlecenie Snow Vision, realizowane jest co roku przez CBM Indicator lub FEBUS w 5 ośrodkach narciarskich na próbie 300 osób.

Wyniki badań kampanii przeprowadzonych na naszych nośnikach pokazują jednoznacznie dlaczego warto się z nami reklamować:

- 53% to spontaniczny test zapamiętywania reklamy jednego z naszych klientów w ostatnim sezonie,

- 80% to wspomagany test zapamiętywania reklamy drugiego z naszych klientów w ostatnim sezonie.

Warto zauważyć, że wszystkie te wyniki są przy koszcie doatrcia poniżej 10PLN/1000 kontaktów.


 

Copyright Snow Vision 2007 Created by OrangeDot Snow Vision
ul. Pustułeczki 12/33, 02-811 Warszawa, tel./fax: 022 894 61 69